Yönetim Kurulu Üyemiz Elif Satı KALAYCIOĞLU’nun http://www.guncelanaliz.com/yazi/elif-sati-kalaycioglu/2965-toef sitesinde kaleme aldığı Federasyonumuzla ilgili köşe yazısı


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/toeforgt/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3
Elif Satı KALAYCIOĞLU
TOEF
29 Mart 2021 Pazartesi / namehaber@hotmail.com – Tüm Yazılar

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonunun bir mensubu olarak dernekler kanununa uygun kurulmuş tüzüğü belirlenmiş bir sivil toplum örgütünün içinde olmaktan onur duyduğumu ifade ederim. Sizlerle Federasyonumuzu paylaşmak istiyorum. Sonuçta bu sivil toplum kurumu gönüllülük esasına dayalı hizmet vermektedir.

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu 1985 yılında, 2908 Sayılı Dernekler Kanununun
34. Maddesi gereğince kurulmuştur. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu, Türkiye genelinde 52 üye derneği ve kayıtlı 200 bin genelde de 2 milyon ortopedik engelli bireyi temsil eden bir çatı örgüttür. Federasyonumuz özelde ortopedik engellilerin genelde tüm engel gruplarının, mimari, eğitim, sağlık, hukuki, erişilebilirlik, farkındalık ve sosyal sorunlarına yönelik çözümler üreterek, yerel ve genel yönetimlere danışmanlık yapar.

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu kurulduğu günden bu güne, hızla artan bir ivme ile engelli hakları adına mücadele etmektedir. Bu mücadele, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama katılımı, her türlü ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürdürebilmesi, ulaşım, erişim engellerinin kaldırılarak, nitelikli eğitim olanağına kavuşması ve üretim içerisinde layıkıyla yer alması yönündedir. Engellilerin toplumsal adaptasyonları, toplumun engelliye bakışı, engelliler ile engelli olmayan bireylerin bir arada yaşama kültürünün olmaması, ülkemizde yıllardır süre gelen engellilik meselesinin çözümünün önüne geçmiştir. Engellilerin eşit haklarda toplum içerisinde yaşayabilmesi, hayatını eşit şartlarda idame ettirebilmesinin tesis edilmesi, bu konularda toplumda farkındalık oluşturabilmek de Federasyonumuzun asli görevleri arasındadır.

Bundan yola çıkarak, merkezi ve yerel yönetimlere danışmanlık yaparak, yasal düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, toplumsal değişim yaratma konusundaki faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Zira engelli bireylerin varlığının kabulü, engelli olmayan kişilerce kabul edilebilirliği, meselenin çözümü hususunda önem arz etmektedir.

Bu Minvalde;
Engelli bireylerin öncelikle doğru örgütlenmelerinin sağlanması, bilinçli bir sivil toplum hareketi içerisinde, hedef kitlesi için mücadele edebilmesi,

Toplum içerisine çıkabilmek için yeterli teknolojik ve tıbbi gereçlere sahip olabilmesi,

Topum içerisinde, kendini ifade edebilmesi için toplumsal rehabilitasyonun sağlanması,

Eşit yaşam hakkı oluşturmak için pratik yapmaya dönük, toplumsal bütünleşmeye dair, bir
arada olma organizasyonları yapmaktadır.

Engelli haklarının sürekli olarak geliştirilmesi ve eşit yurttaş ilkesi doğrultusunda hareket edilmesi,

Ülkemizde engelliler ile birlikte yaşama kültürünü yaygınlaştırmak,

Engelli bireylerin, sağlık, eğitim, erişilebilirlik, hukuki, sosyal, kültürel meselelerine eşitlik ilkesine dayanılarak hedef kitlesinin sesi olmak, maddeleri Federasyonumuzun başlıca hedefleridir.

Ayrıca Federasyon;
İllerde Valilik nezdinde kurulan İl İstihdam kurullarına, bağlı olduğu çatı örgüt olan,
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına temsilci gönderir.

İllerde Vali başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sekreteryasını yaptığı Erişilebilirlik Komisyonlarına, bağlı olduğu çatı örgüt olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına temsilci gönderir. Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu üyesidir.

ELİF SATI KALAYCIOĞLU – GÜNCEL ANALİZ

Ayrıca kontrol et

Bir vapura inancı yükleyerek, o vapuru özgürlüğe süren tek lider!.

Bir vapura inancı yükleyerek, o vapuru özgürlüğe süren tek lider!.