BAŞIMIZ SAĞOLUN TÜRKİYEM


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/toeforgt/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

KAMUOYUNUN DİKKATİNE
Depremin ilk gününden itibaren devlet, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yaşamın tüm bileşenleri ile birlikte afet durumunun düzeltilmesi ve yaraların sarılması için inanılmaz bir gayret ile çalışmış ve halen çalışılmaya devam etmektedir.
Bugünün yaralarını sararken gelecekte oluşacak sorunlara bir nebze ışık tutmak ve yol göstermek üzere sorun olarak gördüğümüz bazı noktaları ve acil çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu olarak temsil ettiğimiz 45 dernek ve bu derneklere bağlı yaklaşık 250 bin üyenin sorumluluğunun farkındayız;
Allahtan kalanlara acil şifa, vefat edenlere rahmet diliyoruz.
Deprem öncesi bölgede yaşayan engelliler ve deprem sonrası oluşan engellilik durumundaki insanlarımızın sorunları ve ihtiyaçları hepimizin malumu olduğu üzere ana başlıklar halinde aşağıda gibidir;
Kısa vadeli acil ihtiyaçlar;
Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, engelli çocuk puseti, kör bastonu, işitme cihazı, hasta alt bezi, sonda ve tak gibi hijyen ürünleri ile günlük yaşam ihtiyaçları.
Orta vadeli İhtiyaçlar;
Psikolojik destek, uzuv kayıpları iyileşme süreci için klinik tedavi, kalıcı ve geçici durumlar için fizik tedavi gibi kişilerin gelecekte yaşayabilecekleri sorunların üstesinde gelebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, tüm engel grupları için rehabilite programları ve eğitimleri, aileler, refakatçiler ve yardımcılar ile bakıcıların acil olarak eğitilerek daha sonra oluşabilecek bası yaraları ve diğer olumsuzluklara karşı önlem alınması, özel eğitim gerektiren özel gereksinimli bireyler için etkin bir kaynaştırma programı hazırlanması ve bu hazırlık süresinde çağdaş ve bilimsel bir eğitmen eğitimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Uzun vade ve sürekli ihtiyaçlar;
Ortez- Protez, işitme cihazlar ve pilleri, görme engelliler için baston, kişiye özel tekerlekli sandalye ile banyo ve hijyen malzemeleri, gibi günlük ihtiyaçlar.
Tüm bu ihtiyaçlar aslında hali hazırda engellilerimizin sürekli ihtiyaç duyduğu malzemeler ve durumlardır.
Her ne kadar depremin bu ilk günlerinde dayanışma ve yardımlaşma duygusu en üst düzeyde olsa da bu durum bir süre sonra bilinmezlik ve unutulmaya dönüşeceği yaşamın bir kuralı olarak önümüze durmaktadır. Tam da bu neden ile hukuk devleti olarak kısa, orta ve uzun vadeli çözümler için devletimizin acil olarak adımlar atması gerekmektedir.
Bu adımların en önemlisi sosyal güvence ve bu güvencenin yaygın ve etkin bir yerine getirilmesidir.
Bilindiği üzere Federasyonumuz bağlı derneklerimizin katılımı ile İstanbul’da 05/10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz başkanlar kurulu toplantımızın ana gündemi SAĞLIKTA UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) olarak belirlenmiş ve 08 Eylül 2022 günü bu konu da çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Bu çalıştayda tespit edilen sorunların en başında tebliğin ekinde bulunan ve engelli bireylerimizin kullanmakta olduğu ürün ve hizmetlere ait ödemelerin uzun zamandır SGK tarafından güncellenmediği ve artık ilgili bireylerin ihtiyaçlarını, kendileri veya ilgili dernek ve yardım kuruluşlarından temini yönünde hareket ettikleri gözlenmektedir.
Depremler sonrası bu ihtiyaçların daha da artacağı ve taleplerin karşılanmasına olanak olamayacağı aşikârdır.
Bu nedenle sosyal hukuk devleti gereklerinin yerine getirilerek insanların ihtiyacı olan ürün yâ da hizmetlerin bedeli günün şartlarına göre acil olarak revize edilmeli ve bu ürün ve hizmetlere erişim şartları yeniden tariflenerek düzenlenmelidir.
Devletin asli görevinin; hiçbir vatandaşının bir başkasına muhtaç halde olmadan ve tüm ihtiyaçlarının devlet güvencesinde olması olduğu düşüncesindeyiz.
Devlet, Sivil Toplum ve Halkımızın sağduyusu ile bu sıkıntılı ve bir o kadar üzücü günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz. Engelli dernekleri çatı örgütü olan Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu yönetimi olarak deneyim ve çalışmalarımız ile ilgili paylaşım yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Cemal MERDAN
Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Başkanı

Ayrıca kontrol et

Bir vapura inancı yükleyerek, o vapuru özgürlüğe süren tek lider!.

Bir vapura inancı yükleyerek, o vapuru özgürlüğe süren tek lider!.