Anneler Günü Hikayesi ve Ortaya Çıkışı

Anneler gününün tarihte yer alan 2 farklı öyküsü vardır. Bunlardan biri mitoloji kaynaklıdır; bir diğeri de 1900’lü yıllardan günümüze kadar gelmiştir.

1. Hikaye

 • Anneler gününün ilk çıkış hikayesi aslında mitolojik dönemlere kadar uzanır.
 • Rhea, pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilir. Bu kutsal anneyi anmak ve hatırlamak için her sene mayıs ayı geldiğinde bir bahar şenliği düzenlenir.
 • Bu bahar şenliği o dönemlerde Mayıs ayının ortalarına denk geldiği için; günümüzde de aynı dönemde kutlanır.
 • Antik Yunan halkı için önemli olan bu şenlik, anne olarak kabul edilen Rhea adına düzenlenmekteydi.
 • Dönemler değişti ve artık anneler gününün çok farklı bir hikayesi akıllarda kaldı.

2. Hikaye

 • Türkiye’de 1955 yılından günümüze kadar büyük bir sevinçle kutlanan anneler günü, Anna Jarvis tarafından pek çok ülkeye aşılanan özel bir gündür.
 • Philadelphia’da yaşayan Anna Jarvis adında bir genç kız sayesinde bu özel gün, günümüzde de kutlanıyor.
 • Anna Jarvis, anne ve babasını 3 sene arayla kaybeden duygusal ve hırslı bir kızdır.
 • Annesinin vefatına alışamayan Anna Jarvis, annesinin her sene anılması için bir şeyler yapmak ister.
 • Annesiyle daha çok zaman geçirmek isteyen; ancak yeterince vakit ayırmadığını düşünen Anna Jarvis; annesine olan vefa borcunu çok özel şekilde yerine getirmek için harekete geçer.
 • Bunalımlı halinden çıkıp annesi için adımlar atan Jarvis, mayıs ayının 2. Pazar gününe denk gelen günde yani annesinin vefat ettiği tarihte; annesini özel bir törenle anar.
 • Tüm anne ve çocukları etkilemek için emin adımlar atan Jarvis, anneleri hayatta olan çocuklara nasihatler vermek için diyar diyar dolaşır.
 • Tüm anne ve çocukların arasındaki bağın güçlenmesi için annesini andığı günün resmi bir gün olması için çalışır.
 • Amacı için tüm siyasi ve resmi kişileri devreye sokmak ister ve uzun bir çaba sonucunda her sene Mayıs ayı geldiğinde; 2. Pazar gününde anneleri anmak ve mutlu etmek için bir kutlama gerçekleştirir.
 • Dönemin belediye başkanı, Anna Jarvis’in bu fikrini çok beğenir ve anneleri onurlandıran bu özel günün her kesime yayılması için bir haber yaptırır.
 • Anneler günü fikrini Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kabul eder.
 • 1908 yılında ilk defa anneler günü kutlanır ve bu seneden sonra bir gelenek haline gelir.
 • Annelerin temizliğini ve masumiyetini temsil eden beyaz karanfiller, anneler gününde yüzlerce anneye takdim edilir.

Peki, sonrası?

 • Ancak gelişen teknoloji ve değişen zaman nedeniyle annesini anmak için çaba gösteren Anna Jarvis’in bu amacı kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaya başlar.
 • Ticari amaç güden pek çok dükkan, anneler günü için hediye alınmasını ve hediyelerin para karşılığında satılmasını yaygınlaştırdı.
 • Anna Jarvis, beyaz karanfillerin çocuklara satılmamasını; ücretsiz şekilde verilmesini dile getirdi. Fakat çiçek satıcıları bu dileğini görmezden geldi.
 • Annesi için canla başla özel bir gün olarak belirlediği anneler gününü, bir satış günü olarak gören ve bu duruma üzülen Anna Jarvis; çiçekleri satan firmalara dava açarak onlarla mücadele etti.
 • Anna Jarvis’i çileden çıkaran son hareket ise bir çiçek firmasının, satılan çiçeklerden kâr almasını teklif ettiği anda geldi.
 • Jarvis artık bu durum için çok üzülüyordu. Günden güne kendini yorgun ve bitkin hissediyordu. Son günlerini
 • Pennsylvania’da bir akıl hastanesinde geçiren Anna Jarvis, 24 Kasım 1948’de hayata gözlerini yumdu ve geriye onun annesi için mücadelesi ve anneler günü kaldı.

Ayrıca kontrol et

Verdiğim burslardan dolayı İstanbul Teknik Üniversitesinden bu senede teşekkür yazısı aldık.

On yılı aşkındır ortopedik engelli yüzlerce üniversite öğrencilerimize verdiğimiz burslardan dolayı üniversitelerimiz yaptığımız katkılar sonucu …